Coaching 4 U!

META-Health Analysis & Therapy

Mitt syfte är att stöda och stärka dig i de processer du genomgår. Tillsammans åstadkommer vi klarhet i känslor som bas för kloka beslut och kraftfull handling, som leder dig på rakaste vägen mot dina önskade mål.

Det funkar bekvämt hemifrån! Jag besöker dig via Skype eller telefon på en individuellt avtalad tidspunkt. Mina coaching-verktyg härstammar från Somatic Experiencing, ambulanta regressionsterapin, kinesiologi, NLP och EFT, och de är lämpade för telekommunikation. Du själv ansvarar för en ostörd atmosfär och en lämplig medium (hands-free telefon eller Skypeförbindelse med headset och evtl webcam).

Speciellt effektivt är vårt personliga samtal i anslutning till en symptom- /statusanalys som sker skriftlig och testas med generella biologiska naturlagar såväl som individuellt kinesiologiskt.

Säkerheten av dina personliga uppgifter och informationer är säkerställd med min tystnadsplikt som terapeut, som förbjuder mig att överlämna data till tredje parter.

För att avtala en coaching-session med mig, kontakta mig via formuläret på högra sidan.

Honorar

  • Symptomanalys enlig vår frågeformulär: 40,-€
  • META-coaching per e-mail - jag ger dig återkoppling, råd och impulser: 60,-€ för en omfattande rådgivning eller flera kortare (typ chat) mejl.
  • META-coaching per telefon eller Skype - förutom det redan nämnda har vi möjlighet till personlig terapeutisk intervention: 10,- € per 10 min
  • Personlig META-coaching t.ex. under ett evenemang eller enligt överenskommelse: 120,-€/session á 60-90 min, med belåtenhetsgaranti!