META-health modellen

är en övergripande, vetenskaplig och odogmatisk modell av de biologiska, psykisa och sociala sammanhangen.

Den är baserad på psykosomatikens vetenskap och på tyska läkaren R G Hamers rön, som utforskade och beskrev interaktionen mellan psyke, hjärna och kroppsorgan i detalj. Detta koncept är banbrytande och mycket värdefullt för analys av symptom. META-Health-gemenskapen av terapeuter och vetenskapsmän prövar, använder och utvidgar modellen stadigt.

Inom META-Health, gentemot Dr Hamer´s attityd, existensen av virus och immunsystem blir inte förnekade. Däremot erkänns systemet som den funktion som reglerar kroppens interna miljö under självläkandeprocessen. Mikrobernas position och funktioner i den mänskliga organismen är ett område av pågående vidare forskning.

Från META-Hälsans perspektiv, processen av metastasis kan integreras i förklaringsmodellen av tumörutveckling med bakgrunden av trauma, miljöfaktorer och repetitiva emotionella mönster.

Vi anser att Hamers koncept av den neuronala mekanismen i traumatiska "frusna ögonblicket" före den egentliga stressfasen blir korrigerat och kompletterat av Stephen Porges´ polyvagalteori.

Av största betydelse i META-Health-terapin är befrielsen av energin som har blivit sparad i fysis och psyke under UDIN-momentet (emotional relevant moment: oväntat, dramatisk, isolerande och utan strategi). Denna befrielse får inte forceras utan ledas tryggt av utövare med lämpliga tekniker. Andra orienteringspunkter är individuella värderingar, tankemönster och trossatser, som blir erkända och kan efter behov ifrågasättas och transformeras.

META-Health-terapi är integrativ och tillbakavisar ingen metod av terapeutisk hjälp. Alla terapiformer har sin plats här - viktigast är att patienten/klienten står i medelpunkten. Hennes individuella behov behandlas i biologiska sammanhanget med hänsyn till hennes läggning och attityd. Alla plan blir beaktade: mental hygien, emotionella befrielse, vitalitet, stöd och kontroll av organreaktioner, och en stödjande social miljö. Idealiskt är ett nära samarbete av läkare och terapeuter av olika riktningar tillsammans med klienten.

En bra början för att uppleva och förstå META-Health principerna är min META-Health-Symptomanalys!


Är du intresserad av artikler, åsikter och ävenemang runt om META-Health?

Facebook-grupperna META-hälsa och Forum for Meta-Medicin erbjuder information och diskussioner!

Besök även de officiella webbsidorna av International Meta-Medicine Association.